Demuynck Christophe
  • image

Traceerbaarheid van begin tot eind

Ons bedrijf wordt erkend door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) als uitsnijderij.

Via een uitgewerkt autocontrolesysteem worden alle risico’s en gevaren op besmetting, contaminatie, verstoring van de hygiëne … onder controle gehouden. Het bedrijf wordt jaarlijks geauditeerd en gecertifieerd. 

De tracering en recall procedures worden onder controle gehouden via een op maat geschreven systeem. Via de systematische lotvorming kunnen wij de volledige traceerbaarheid van het product garanderen.